Og skipet går


El e nave va Italia/Frankrike, 1983 Regi Federico Fellini Manus Federico Fellini og Tonino Guerra Foto Giuseppe Rotunno Musikk Gianfranco Plenizio Medv Freddie Jones, Barbara Jefford, Victor Polette, Peter Cellie 132 min 35mm, svenske tekster Utleie Svenska Filminstitutet, Stockholm
Juli 1914: Dampbåten Gloria N gjør seg klar til å ankre opp fra Napolis havn. Asken etter Edmea Tetua, operasangerinnen, bringes ombord. Reisens mål er å strø de siste jordiske rester av divaen på øya Erimo, der hun ble født. Orlando, en journalist, deltar i gravferden; han forteller historier og sladder, og presenterer slik de ulike karakterene med deres bakgrunn og spesielle tilbøyeligheter. En rekke forskjellige mennesketyper er representert i mengden av sangere, produsenter, sanglærere, dirigenter og beundrere som er ombord. I bunnen av skipet befinner forøvrig et digert neshorn seg, som må tas opp for å vaskes. På den tredje dagen av reisen tas en gruppe forliste serbere ombord; flyktinger etter snikmordet i Sarajevo. Denne merkelige forsamlingen seiler av gårde og dramatiske hendelser skjer.

Dette er Fellinis attende film, nok en film full av felliniske mennesketyper, opptrinn og hendelser. Samtidig reflekterer Fellini her, som i så mange foregående filmer, over det å lage film, over forholdet mellom film og virkelighet. Og skipet går kan sees som en allegori over hva film er, idet havet skipet seiler på er laget av plast, stormens lyder er produsert i studio - hele den virkelighet som fremstår på filmen er falsk, kunstig, konstruert. Filmen presenterer slik en falsk virkelighet - samtidig som den på sin måte representerer en sannhet - den eneste sannhet film kan gi. Alt er sant, og alt er falskt - som i den stumme dokumentarfilmen som i begynnelsen av filmen viser oss passasjerene som går ombord. Og skipet går er en metafilm, i det den reflekterer over seg selv som film, samtidig som den er en film om en sammensatt og til tider absurd virkelighet. Fritt fram for en både intellektuell og underholdende opplevelse!

hb


Nettverksgruppa 20/1-94, www@nvg.ntnu.no