Dr. Caligaris kabinett


Das Kabinett des Dr.Caligari Tyskland, 1919 Regi Robert Wiene Manus Carl Meyer og Hans Janovitz Foto Willy Hameister Dekor Hermann Warm, Walter Röhrig, Walter Reiman Medv Werner Krauss, Conrad Veidt, Lil Dagover, Friedrich Feher, Hans von Twardowski 90 min 16mm, s/hv, stum Utlån Goethe Instituttet
I slutten av 1919 og helt i begynnelsen av 1920 ble befolkningen i Berlin overrasket over å finne et stort antall plakater som var satt opp over hele byen. Nysgjerrigheten ble vekket av de merkelige plakatene. "Du må bli Caligari!", stod det truende på noen. Og på andre: "Du må se Caligari!", eller "Har du sett Caligari?". Denne dristige plakatkampanjen varslet at noe nytt var i ferd med å skje i tysk film.

Robert Wienes Das Kabinett des Dr.Caligari er prototypen på tysk filmekspresjonisme. En skildring av et turbulent sinn, en indre subjektivitet gjennom en stilisert skrekkhistorie. Dekoren var sparsom, og de spisse, truende skyggene er malt direkte på studioets vegger og gulv. Opprinnelig skulle grafikeren Alfred Kubin ha vært scenograf, men Robert Wiene foretrakk de mindre kjente kunstnerne Hermann Warm, Walter Röhrig og Walter Reimann, som alle var knyttet til Berlins Der Sturm-gruppe. Kontakten med ekspresjonistiske malere var fruktbar, og den ekstremt stiliserte del av filmekspresjonismen som Wienes film ga opphavet til kalles gjerne "malerskolen".

Filmen utspiller seg i småbyen Holstenwall. Det er den årlige markedstiden, og med et omreisende tivoli kommer den merkelige Dr.Caligari til byen. Han viser frem sin somnambul Cesare. Samtidig rystes byen av en rekke mord, som etter hvert spores til Caligari.

Med flere vendinger og overraskende rokkeringer er Das Kabinett des Dr.Caligari fremdeles en spennende og urovekkende film. En film om sinnsykdom og makt, fortalt i et billedspråk som ikke lignet noe som var gjort tidligere.

gi


Nettverksgruppa 20/1-94, www@nvg.ntnu.no