Naken Lunch


Naked Lunch Cananda/England 1991 Regi og manus David Cronenberg Med Peter Weller, Judy Davis, Ian Holm, Julian Sands 115 min 35mm norsk tekst Utleie Europafilm
Naken Lunch
bygger på William S. Burroughs' berømte roman med samme navn fra 1953. Romanen, som man sannsynligvis får mest utbytte av å lese i like dopa tilstand som forfatteren var når han skrev den, ble nyutgitt på norsk sist høst. Burroughs benytter seg av en såkalt cut-up teknikk som går ut på å klippe en tekst i biter for så å sette de tilfeldig sammen igjen. Når han i tillegg lar alle hemninger fare og gir fantasien fritt spillerom blir resultatet mildt sagt surrealistisk. Romanen kan på mange måter sammenlignes med en usensurert reise i underbevissthetens mørkeste irrganger.

En filmatisering av boken har dermed blitt sett på som nærmest umulig. Når det først skulle gjøres er nok den Kanadiske regissøren David Cronenberg blant de få som kunne tenkes å makte denne oppgaven. Mannen har tross alt filmer som Scanners, Videodrome og Fluen på samvittigheten. En filmatisering av Naken Lunch har visstnok ulmet i bakhodet på Cronenberg i over ti år og han har arbeidet konkret med manus siden Tvillingskjebner i 1988.

Cronenberg har ikke forsøkt å filme Naken Lunch direkte etter boken. Han har derimot laget en film om boken. Cronenberg tar således utgangspunkt i selve skriveprosessen, som i både bok og film er et "sted" eller bevissthetstilstand kalt Interzone. Filmen bygger dels på Burroughs'tidligere roman "The Exterminator", dels på Naken Lunch selvfølgelig, men også på Burroughs'eget liv. Handlingen er lagt til Marokko, som for beatpoetene var et eksotisk og fascinerende fristed for både det ene og det andre. Cronenberg har klart å gjenskape uvissheten, det makabre, surrealismen og doptilværelsen på en vellykket måte, om enn i en mildere form enn romanen "Naken Lunch". Cronenberg har uttalt at dersom han skulle ha filmatisert romanen direkte ville den blitt urealistisk dyr i tillegg til at den ville fått sensurproblemer i de fleste land. Peter Weller (Robocop) spiller hovedpersonen William Lee.

tm


Nettverksgruppa 20/1-94, www@nvg.ntnu.no