Hi mom!


Hi mom! USA, 1969 Regi og manus Brian De Palma Medv Allen Garfield, Robert De Niro, Gerrit Graham, Jennifer Salt, m fl 86 min 35mm, norske tekster Utlån DNFI
Hi mom! er en av Brian De Palmas tidligste filmer, og Robert De Niros tredje film; begge hans tidligere var forøvrig nettopp med De Palma. Denne filmen ble laget på et minimalt budsjett, og så hurtig og lite formfokuserende at den kan sees som et direkte produkt av den verden den vil speile: en motkultur (selv om ordet ikke var oppfunnet da) i ytterkantene av New York i 1968 og 1969. Filmen vil vise og verdsette en spesiell livsstil, og dens karakter av lavbudsjett-produksjon forener dens form med dens innhold.

De Palmas produksjon er konsentrert om to hovedtyper filmer; satiriske, ukonvensjonelle komedier influert av New Yorks 1960-talls undergrunnsfilmer og hans eget dokumentararbeid på den ene siden, og på den andre siden stiliserte horrorfilmer og thrillere, sterkt influert av Hitchcock. Tross forskjellene mellom disse to typer film finnes en god del likheter. For eksempel eksisterer referanser til Hitchcocks filmer i De Palmas komedier og satirer, og hans interesse for å fokusere på filmprosessen er synlig i nesten alle hans filmer. Besettelser, seksualitet og død er ellers nøkkeltema i De Palmas arbeid, og hans visuelle stil er et fremtredende særtrekk i hans filmer. På bakgrunn av denne betydningsfulle filmproduksjonen bør møtet med en av de De Palmas tidligste filmer kunne bli svært så spennende og interessant, samtidig som man her har en unik sjanse til å møte den unge Robert De Niro.

hb


Nettverksgruppa 20/1-94, www@nvg.ntnu.no